Gizlilik Politikası

ozbirelektronik.com alan adlı web sitesinin tüm hakları RECEP ÖZCAN ÖZBİR / ÖZBİR ELEKTRONİK firmasına aittir, ozbirelektronik.com üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

ozbirelektronik.com sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ozbirelektronik.com da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

 

ozbirelektronik.com üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından ozbirelektronik.com'a iletilen bilgiler, ozbirelektronik.com’un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, ozbirelektronik.com veya ozbirelektronik.com’un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. ozbirelektronik.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya ozbirelektronik.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, ozbirelektronik.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ozbirelektronik.com’un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

 

ozbirelektronik.com site dahilinde başkaca sitelere link verebilir. ozbirelektronik.com link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. ozbirelektronik.com işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi biriniozbirelektronik.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

 

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

 

b. ozbirelektronik.com.tr'nin kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

 

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

 

ozbirelektronik.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ozbirelektronik.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, ozbirelektronik.com ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ozbirelektronik.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

ozbirelektronik.com kullanıcılara ve kullanıcıların ozbirelektronik.com’u kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında
istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

ozbirelektronik.com tarafından ozbirelektronik.com dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, ozbirelektronik.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

 

ozbirelektronik.com işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman ozbirelektronik.com yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. ozbirelektronik.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası
hükümleri, ozbirelektronik.com’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.